Komentarz budowniczego tras, Karola do komunikatu startowego:

- mapy będą inne niż zazwyczaj - poziomice numerycznego modelu terenu,

- MT1 i MT2 oraz TK1 i TK2 - te trasy to prawie ta sama trasa, ale skierowane w przeciwnych kierunkach, chodzi o unikanie "korków" przy lampionach, sporo PK będzie wspólnych dla wielu tras. Bardzo proszę o równomierne zapisywanie się na obie wersje ustalonej kategorii,

- interwał startów wynosić będzie 6 minut dla każdej trasy. Godziny zero dla każdej trasy są wyszczególnione w Komunikacie. Proszę to uwzględnić przy planowaniu dojazdu. Dojeżdżającym pociągiem postaramy się dopasować godzinę jeśli to zgłoszą w zapisach, ale proszę wybierać pociąg dostosowany do swojej trasy: TK i BTK może wybrać tylko pociąg 2 i 3, pierwszy nie ma sensu. Spóźnieni będą startować na bieżąco do 22:30 w miarę wolnych minut. Potem kończymy pracę startu.