Wasze dane osobowe są przetwarzane przez Oddział Studencki PTTK z siedzibą Gdańsku przy ul. Siedlickiej 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000242147, a w jego ramach przez kluby turystyczne wchodzące w jego skład.

 

Źródłem Waszych danych są informacje przesłane do Stowarzyszenia w związku z imprezami statutowymi organizowanymi przez nas.

 

Są to przede wszystkim Wasze imiona, nazwiska, adresy mailowe, numery telefoniczne.

 

Wasze dane potrzebne nam są do przeprowadzania naszej działalności statutowych, w tym imprez turystycznych, oraz do informowania Was o naszej działalności i imprezach turystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Nie będziemy ujawniać Waszych danych osobowych osobom trzecim, w tym innym podmiotom lub osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.