Następnymi prezentowanymi trasami są najtrudniejsze nawigacyjnie Bardzo Trudna Krótka (BTK, ~15 km) oraz Bardzo Trudna (BT, ~19 km). Są to trasy przeznaczone dla osób dobrze radzących sobie z nocną nawigacją, przygotowanych na drobne pułapki zastawione przez budowniczego oraz kartografa. Punkty kontrolne będą zlokalizowane w trudniej dostępnych miejscach wymagających precyzyjnej nawigacji. Możliwe są krótkie fragmenty mapy bez drożni. Orientacyjne limity czasu podstawowego powinny wynosić 6 godzin dla trasy BTK oraz 7 godzin dla trasy BT.