Poniżej można znaleźć odnośniki do map z imprezy:

1. Trasa Bardzo Trudna,

2. Trasa Zaawansowana,

3. Trasa Trudna Krótka.

Mapa wzorcowa ze wszystkimi lampionami