Publikujemy minut startowe. Przypominamy o godzinie "0", czyli rozpoczęciu startów, która jest ustalona na 16:00. Minuty startowe poszczególnych tras są dostępne po poniższymi adresami: