Podczas tegorocznej edycji warto zwrócić uwagę na kilka ważnych informacji organizacyjnych:

  • Podczas imprezy należy przestrzegać aktualnych zarządzeń związanych z panującym stanem epidemii,
  • Baza będzie zlokalizowana na świeżym powietrzu,
  • Mamy prośbę o zachowanie dystansu między uczestnikami,
  • Podczas startu i mety obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa,
  • Punkty kontrolne należy potwierdzać własnym trwałym środkiem do pisania i nie trzeba dopisywać skrótu BK, na niejednym lampionie może nie być perforatora lub kredki,
  • Na trasach Trudnej Krótkiej i Bardzo Trudnej planowane jest ognisko z możliwością wykorzystania 30-minutowego stopczasu,
  • Trasa Zaawansowana niestety będzie mogła skorzystać tylko z ogniska na mecie,
  • W ramach świadczeń dla uczestników nie będzie ciepłego posiłku, ani napojów na ognisku,
  • Nie jest planowane oficjalne zakończenie,
  • Wyniki będą podliczane w miarę możliwości na bieżąco.